Конс’юмерський бізнес Kimberly-Clark у Центральній Європі, як частина регіонального хабу, що управляється з України, зріс на 180% за майже десятиліття
Jun 10, 2022
 

За 8 років конс’юмерський бізнес Kimberly-Clark у Центральній Європі зріс на майже 180%, забезпечуючи мільйони споживачів у регіоні критично важливими засобами для здоров’я та гігієни. Навіть під час російсько-української війни українська команда Kimberly-Clark продовжує працювати та надавати доступ до товарів Huggies®, Kotex®, Kleenex® і Depend® для покупців у Центральній Європі та українських біженців.

Kimberly-Clark Україна є головним офісом для країн Центральної Європи, котрий забезпечує постачання, логістику, маркетингову діяльність, юридичну та фінансову підтримку та операції, пов’язані зі збутом товарів. Команда наразі успішно розвиває бізнес у Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Румунії, Молдові, Чехії, Словаччині, Словенії, Угорщині, Північній Македонії та Хорватії.

«Завдяки українському офісу, котрий є регіональним хабом, Kimberly-Clark за роки успішно розширила свій бізнес на інших ринках Центральної Європи. Нашій українській команді вдалося застосувати на них кращі свої практики та повторити подібні успіхи. Зокрема, зробивши Huggies® одним із провідних брендів* серед підгузків на багатьох ринках. Це підтверджує сильні навички та лідерство місцевої команди, а також нашу відданість споживачам і забезпечення їх необхідними товарами», - зазначає Андрій Валюшко, комерційний директор Kimberly-Clark у Центральній Європі.

Остання актуальна статистика демонструє динамічні темпи збільшення продажів брендів у Центральній Європі у першому кварталі 2022-го року у порівнянні з аналогічним періодом у 2021-му. Йдеться про двозначне зростання як продажів Huggies®, так і Kotex®.

 «За ці роки комунікаційні та операційні процеси всередині команди Kimberly-Clark в Україні та Центральній Європі вдосконалились до надвисокого рівня та дозволяють нам впоратися з будь-якими викликами. Під час пандемії COVID-19 ми повністю перейшли на формат дистанційної роботи й навчилися ефективно у ньому працювати. В умовах війни така злагодженість команди багато у чому дозволила нам, регіональному хабу, відновити підтримку діяльності бізнесу на європейських ринках буквально за тиждень. Ми пишаємося тим, що маємо змогу надавати критично важливі товари для наших споживачів попри нинішні виклики», - додав Андрій Валюшко.

Команда Kimberly-Clark в Україні та Центральній Європі продовжує працювати та забезпечувати доступ до критично важливих товарів для якомога більшої кількості людей.

*Huggies® в 2021 році ввійшов у двійку лідерів серед брендів дитячих підгузків у країнах Балтії, а в Естонії - став №1 у своїй ніші (на основі даних NielsenIQ RMS у категорії дитячих підгузків за 12-місячний період, що закінчується 31 січня 2022 року, для загального роздрібного ринку Естонії (Авторське право ©2022, Nielsen IQ).

 

 Kimberly-Clark's Consumer Business in Central Europe Grows by 180% in Almost a Decade, As Part of Regional Hub Managed from Ukraine

During the last 8 years, the company’s consumer business in Central Europe has increased by almost 180%, providing essential health and personal hygiene products to millions of consumers across the region. Even during the Russian-Ukrainian war, the team continues to provide access to Huggies®, Kotex®, Kleenex®, and Depend® products for Central European consumers and Ukrainian refugees.

KYIV, UKRAINE, June 10, 2022 – Kimberly-Clark Ukraine is the head office for Central European countries, managing supply, logistics, marketing, legal, finance and sales operations. The team is currently successfully developing business in the Baltic States (Latvia, Lithuania, and Estonia), Poland, Romania, Moldova, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Hungary, North Macedonia, and Croatia.

“Using the Ukrainian office as a regional hub, Kimberly-Clark successfully expanded its business to other Central European markets over the years. Our Ukraine team managed to apply best practices from Ukraine and replicate similar successes – this includes making Huggies® one of the leading diaper brands* across many markets. This speaks to the skills and leadership of our local team, as well as our dedication to our consumers and providing them with the essential products they need," said Andriy Valushko, Commercial Director at Kimberly-Clark in Central Europe.

The most up-to-date statistics also show dynamic growth rates of brand sales in Central Europe for the first quarter of 2022 compared to the same period in 2021, with double-digit growth for both Huggies® and Kotex® brands.

“Over the years, the communication and operational processes within the Kimberly-Clark team in Ukraine and Central Europe have improved to an extremely high level and enable us to cope with any challenge. Throughout the COVID-19 pandemic, we completely switched to working remotely and learned to function effectively in this format. During the war, such coordination of the team in many respects allowed us, as the regional hub, to resume support for business activities in Central European markets in just a week. We are proud to be able to continue providing for our consumers despite current challenges," Valyushko added.

The Kimberly-Clark team in Ukraine and Central Europe continues its business operations and provides access to essential goods for as many individuals as possible.

 

* In 2021, Huggies® was among the top two baby diaper brands in the Baltic States, and in Estonia, it became the number one in its niche. Based on NielsenIQ RMS data for the Baby Diapers category for the 12-month period ending 31 January 2022, for the Estonia total retail market (Copyright ©2022, Nielsen IQ).

Subscribe to our news alerts graphic of Product Silhouettes
Sign up today and receive company updates straight to your inbox.
* Required Fields