«Народжені для обіймів»: Kimberly-Clark продовжує впровадження в Україні соціальної програми Huggies® щодо виходжування передчасно народжених малюків
May 30, 2022
 

«Народжені для обіймів»: Kimberly-Clark продовжує впровадження в Україні соціальної програми Huggies® щодо виходжування передчасно народжених малюків

З квітня 2022 року, після невеликої паузи, спричиненої російсько-українською війною, соціальна програма Kimberly-Clark - виробника надійних брендів, серед яких Huggies®, Kotex®, Kleenex® і Depend® - продовжує допомагати українським родинам виходжувати передчасно народжених малюків та новонароджених.

Програма Huggies® «Народжені для обіймів» була започаткована в Україні у 2015 році, аби підтримати родини та новонароджених з перших днів. Вона має на меті популяризувати  метод Кенгуру – виходжування малюків, котрі народилися раніше терміну та потребують особливої уваги й піклування. Він сприяє швидшій адаптації цих малюків до навколишнього середовища, більш інтенсивному емоційному й психологічному розвитку та має ще чимало переваг.

Програма впроваджується в Україні у партнерстві з Асоціацією батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки» та була схвалена Асоціацією неонатологів України.

У рамках програми «Народжені для обіймів» наші консультанти надають спеціальні підгузки для передчасно народжених дітей Huggies Little Snugglers їх батькам, яких підтримують. Крім того, компанія прагне допомогти у впровадженні та застосуванні методу Кенгуру:

  • організовує навчання медичних працівників цій методиці,
  • консультує мам або інших осіб, які опікуються дитиною, щодо того, як доглядати за надзвичайно тендітним малюком,
  • інформує про те, де і як отримати юридичну й психологічну підтримку у разі потреби,
  • надає інформацію про те, як породіллі поводитися після виписки і який догляд та обстеження необхідні у цей період тощо.

У нинішній час російсько-української війни батьки, а особливо мами передчасно народжених дітей потребують особливої підтримки та уваги. Саме тому консультанти програми «Народжені для обіймів» продовжують бути пліч-о-пліч із породіллями у тих медичних закладах, де це можливо.

«Я не могла покинути персонал пологового будинку в ситуації, коли катастрофічно не вистачало рук, і усі валилися з ніг від втоми. Довелося жити там разом з ними та породіллями деякий час, змінюючи один одного», – згадує Галина Федченко, консультантка Huggies®,  в обласному перинатальному центрі м.Київ.

Загалом у Києві, Дніпрі, Одесі, Полтаві діють 6 точок, де батьки можуть отримати доступ до програми – і їхня кількість зростатиме.

Kimberly-Clark вважає особливо важливим продовжувати імплементацію соціальних проєктів в Україні у рамках своєї глобальної місії забезпечити «Кращий догляд для кращого світу» (Better Care for a Better World). Компанія прагне допомогти жителям країни у цей непростий час як шляхом забезпечення доступу до критично важливих товарів, так і завдяки своїй експертизі.

 

"Born for a Hug": Kimberly-Clark continues to implement its Huggies® social program in Ukraine for the care of premature babies

Since April 2022, after a short pause caused by the Russian-Ukrainian war, the social program by Kimberly-Clark – maker of trusted brands including Huggies®, Kotex®, Kleenex®, and Depend® - continues to help Ukrainian families care for premature babies and newborns.

KYIV, UKRAINE, May 30, 2022 – The Huggies® "Born for a Hug" program was first established in Ukraine in 2015 in an effort to support families and newborns in their early days. The program aims to promote the Kangaroo method – caring for babies born prematurely and needing special attention and care. The method helps these babies adapt faster to the environment by boosting their emotional and psychological development, and providing many other benefits.

The program is executed in Ukraine in partnership with the "Early Birds" association of parents of premature babies and was approved by the Association of Neonatologists of Ukraine.

As a part of the "Born for a Hug" program, our consultants provide Huggies® special diapers for premature babies, called Huggies Little Snugglers, to parents whom they support. In addition, the company seeks to assist with the implementation and application of the Kangaroo method by:

  • organizing training of medical personnel in this technique;
  • advising mothers and other individuals looking after a child on how to care for a highly fragile infant;
  • informing where and how to get legal assistance and psychological support if necessary;
  • providing information on how mothers should handle things after the hospital discharge and what care and examinations are needed during this period, etc.

During the current Russian-Ukrainian war, parents and especially mothers of premature babies need special support and attention. That is why the consultants from the "Born for a Hug" program continue to be side by side with women in labor in hospitals wherever possible.

"I could not leave the maternity hospital staff in a situation where they were catastrophically shorthanded, and everyone collapsed from exhaustion. For a while, I had to live there with the mothers and the staff who were continuously swapping with each other,said Halyna Fedchenko, a Huggies® consultant at the Kyiv Regional Perinatal Center.

In total, there are 6 locations today where Ukrainian families can get access to the program; in Kyiv, Dnipro, Odesa, Poltava, and this number will continue to grow.

Kimberly-Clark considers it especially critical to continue the implementation of social projects in Ukraine as part of its global mission to provide "Better Care for a Better World and to help residents of Ukraine in these difficult times by providing access to both essential products and expertise.

Subscribe to our news alerts graphic of Product Silhouettes
Sign up today and receive company updates straight to your inbox.
* Required Fields