“Народжені для обіймів” в умовах війни: як консультантка Huggies® підтримувала мам передчасно народжених малюків в укритті
Jul 22, 2022
 

Київ, Україна, 22.07.2022 - Війна зробила вразливими всіх, а особливо - породіль, котрі були змушені переживати першу зустріч зі своїми передчасно народженими дітьми у бомбосховищах. Багато консультантів Huggies® у рамках соціальної програми бренду “Народжені для обіймів”з виходжування таких немовлят, ризикуючи власною безпекою, залишалися з мамами та немовлятами з перших днів вторгнення росії. У ситуації, коли у перинатальних центрах відчувався брак медперсоналу, їхня допомога була особливо важливою.

З якими викликами стикнулися батьки передчасно народжених немовлят та чому підтримка у рамках “Народжених для обіймів” була такою цінною? Ділимося історією породіллі Ольги Данюк та консультантки Huggies® Галини Федченко.

Соціальна програма Huggies® “Народжені для обіймів” з виходжування передчасно народжених дітей в Україні діє з 2015 року. Вона має на меті популяризувати  метод Кенгуру, котрий сприяє швидшій адаптації цих малюків до навколишнього середовища, більш інтенсивному емоційному й психологічному розвитку та має ще чимало переваг. З початком війни програма призупинилася, а з квітня - знову стала доступною для батьків.

Галина Федченко, консультантка Huggies® та кваліфікована психологиня, перерву у своїй роботі в рамках програми вирішила не робити та перебувала в Київському обласному перинатальному центрі, надаючи допомогу і породіллям, і медперсоналу з перших днів війни. Серед медиків пологового та реанімаційного відділення у той час залишилися всього 4 людини, решта - евакуювалися. “Я не могла залишити персонал пологового будинку в ситуації, коли катастрофічно не вистачало рук й усі валилися з ніг від утоми. Довелося жити там разом із ними та породіллями деякий час, змінюючи один одного. Ми навіть днів не рахували”, - згадує Галина.

У той час у Києві було гучно: люди були змушені залишатися в укриттях та виходили лише за нагальної потреби. Передчасно народжені діти у перші дні життя перебувають у спеціальних кювезах, котрі допомагають організму підтримувати життєво важливі процеси. Галина каже, що у зв’язку з цим обсяг її завдань збільшився: крім звичайної допомоги батькам у засвоєнні методу Кенгуру та надання їм зразків підгузків для передчасно народжених дітей Huggies Little Snugglers ‘Preemie’, вона допомагає співробітникам пологових будинків підготуватися до повітряних тривог та створити найкращі умови для породіль. “На початку війни у відділенні реанімації знаходились 5 передчасно народжених малюків у кювезах. Довелося разом із обладнанням евакуювати їх до підвального приміщення й облаштувати там бомбосховище”, - згадує вона.

Галина замінила молочну медсестру та в найважчий період виконувала всі її обов’язки. Зокрема, допомагала із доглядом за малюками: готувала їх до процедур, займалася стерилізацією пляшечок, розведенням сумішей для годування, безпосередньо годуванням та гігієнічним доглядом за новонародженими. Будучи, у першу чергу, кваліфікованим психологом, вона також намагалася морально підтримати і породіль, і персонал.

Одна із мам, котра отримала підтримку у рамках програми “Народжені для обіймів”, Ольга Данюк, згадує: “Спочатку було дуже страшно - від звуків вибухів все всередині хололо. А потім звикла і почала менше тривожитись: я ж була там не сама. Ми всі гуртом підтримували один одного. Галина заспокоювала не тільки мене, але й інших мам, за що їй безмежно вдячна”.

Ольга розповідає, що 17 лютого народилася її третя донечка - передчасно і з малою вагою: “За нею потрібен був особливий догляд - відтак, ми ще місяць перебували у перинатальному центрі в Києві. Там нас і застала війна. Галина поділилася такими порадами, яких я не знала - і щодо догляду, і з приводу того, як поводитися з дитиною. Вона і зараз багато радить”.

Ольга каже, що завдяки Галині навчилася методу Кенгуру: вдавалася до нього з перших днів від народження малюка. Зараз дитина підросла та поступово набирає вагу. “Звісно, донечка відстає у плані набору ваги, проте розвивається у своєму темпі - поступово. На все потрібен час. Ми про неї дуже дбаємо, возимо на масажі попри те, що війна і навколо складна ситуація”, - каже Ольга.

Нині консультанти Huggies® надають підтримку батькам передчасно народжених дітей у рамках програми “Народжені для обіймів” у 4 українських містах - у Києві, Дніпрі, Одесі, Полтаві. Географія покриття програми поступово розширюватиметься, аби допомагати все більшій кількості батьків та передчасно народжених малюків - особливо, у цей непростий час.

 

"Born for a Hug" During the War: How a Huggies® Consultant Supported Mothers of Premature Babies in a Bomb Shelter

KYIV, Ukraine, July 22, 2022 - The war made everyone vulnerable, especially women in labor, who were forced to experience their first encounter with their premature babies in bomb shelters. As part of the brand's social program to look after such babies, “Born for a Hug,” many Huggies® consultants risked their own safety to stay with mothers and babies since the early days of Russia’s invasion. In a situation where there was a shortage of medical staff in perinatal centers, their help was especially critical.

What challenges have mothers of premature babies faced, and why has the support of “Born for Hugs” been so valuable? We are sharing the story of mom Olga Danyuk and a Huggies® consultant – Halyna Fedchenko.

The Huggies® “Born for a Hug” social program for the care of premature babies has been operating in Ukraine since 2015. It aims to promote the ‘Kangaroo’ method, which helps these babies adapt more quickly to the environment, develop more emotionally and psychologically, and has many other benefits. With the start of the war, the program was suspended, but it became available to parents in April.

Halyna Fedchenko, a Huggies® consultant and a qualified psychologist, decided not to take a break from her work within the program and has been in the Kyiv Regional Perinatal Center, assisting both mothers and medical staff since the beginning of the war. In the early days, only 4 people remained among the doctors of the maternity and resuscitation departments, while the rest were evacuated. "I could not leave the maternity hospital staff in a situation where they were catastrophically shorthanded, and everyone collapsed from exhaustion. For a while, I had to live there with the mothers and the staff, who were continuously swapping with each other. We didn’t even count the days.”  Halyna recalls.

At that time, it was loud in Kyiv and people had to stay in shelters, only coming out for urgent reasons. Premature babies in the first days of life need to stay in special incubators that help support the body’s vital processes. Halyna says that her scope of work as a Huggies consultant expanded to help maternity hospital staff to prepare for air raid alarms and create the best conditions for women in labor, in addition to the usual help provided to parents to learn the Kangaroo method and providing them with samples of specially developed diaper for premature babies Huggies Little Snugglers ‘Preemie’.“At the beginning of the war, there were 5 premature babies in the intensive care unit incubators. We had to evacuate them to the basement together with the equipment and set up a bomb shelter there,” she recalls.

Halyna replaced the nurse and performed all her duties during the most challenging period. In particular, she helped by caring for babies: she prepared them for procedures, sterilized bottles and diluted formula for feeding, specifically for direct feeding and hygienic care for newborns. Being foremost a qualified psychologist, she also tried to support the mothers and the staff morally.

One of the mothers who received support under the program "Born for a Hug," Olga Danyuk recalls: "At first it was terrifying with the sounds of explosions.  But after a while, I got used to it and started to worry less: I wasn't there alone. We all supported each other as a group. Halyna reassured not only me but also other mothers, for which I'm infinitely grateful.”

Olha says her third daughter was born on February 17 – prematurely and with low birth weight: “She needed special care, so we spent another month in a perinatal center in Kyiv. There, we were caught in the war. Halyna shared some tips I did not know about – both about care and how to treat the child. She still provides a lot of advice.”

Olha says that thanks to Halyna, she learned the Kangaroo method: she resorted to it from the first days of the baby's birth. Now the child has grown and is gradually gaining weight. "Of course, my daughter is still behind in gaining weight, but she is developing at her own pace. Everything takes time. We take great care of her; we take her for massages, despite the fact that the war and the surrounding situation are difficult,” says Olha.

Currently, Huggies® consultants support parents of premature babies under the "Born for a Hug'' program in 4 Ukrainian cities - Kyiv, Dnipro, Odesa, and Poltava. The geography of the program's coverage will be gradually expanded to help more and more parents and premature babies - especially during this difficult time.

Subscribe to our news alerts graphic of Product Silhouettes
Sign up today and receive company updates straight to your inbox.
* Required Fields